top of page

Kamu Hizmetleri

projeDEM. tarafından Kamu Kurumlarında Oluşturulan Proje Merkezlerinde:

Yaratıcılık ve yeniliği geliştirmek üzere katma değeri, teknoloji ve bilgi yoğunluğu yüksek ArGe/Yenilik projeleri olan girişimcilerin/kobilerin ülke ekonomisine ve ihracatına katkı vermesi, küresel ekonomide söz sahibi olabilmesi ve küresel değer zincirinde üst sıralarda yer alabilmesi için akılcı, sürdürülebilir ve kapsayıcı kalkınma ekosistemine destek verebilmesi amaçlanmıştır.

Kurum Bünyesinde oluşturulan projeleri destekleme merkezlerinde özel hedef, bölgede yaşayan en az lise mezunu özellikle teknoloji tabanlı, yenilikçi iş fikirlerine sahip olan Kişi ve Kobilerin fikirlerini ; İnceleme/Araştırma, Planlama/Ar-Ge Projelendirme, Uygulama esasları ile kuluçka sürecinden geçerek inovatif bir proje haline gelmesi ve bu projelerin ticari faaliyete dönüştürmelerine imkan sağlamaktır.

Bu merkezlerde girişimci adaylarına teknoloji tabanlı iş fikirlerini, aldıkları eğitim, danışmanlık ve mentörlük hizmetleriyle olgunlaştırarak fon kaynağı sağlayabilecekleri destek programlarına başvurmaları için projelendirme desteği, anlaşmalı üniversitelerin teknolojik alt yapı ve laboratuvarlar imkânlarından faydalanma gibi ön kuluçka hizmetleri ücretsiz, sunulmaktadır.

Resim1.png
Resim2.png
Resim4.png
Resim5.png
Resim6.png
Resim7.png
titi.png
cloud.png
educ.png
net.png
netbaş.png
netbaş.png
netbaş.png
brain.png
brothership.png
projedem%20orjinal%20logo_edited.png

ALTYAPI

HIZLANDIRMA PROGRAMI

1/1 PROJE GELİŞTİRME

MENTORLUK

NETWORK

EĞİTİM

bottom of page