top of page

Hakkımızda

projeDEM. Kobilere, ürün geliştirme döngüsünün  tüm adımlarında; konsept geliştirmeden endüstriyel tasarıma, bilgisayar destekli tasarım ve simülasyondan model ve prototip üretimine, doğrulama ve ürün yayınlama, üretim desteği süreçlerine kadar tüm aşamaları içeren anahtar teslim çözümler sunmaktadır. Kobilere temel uygulamalı mühendislik hizmetleri sunulurken bu çalışmaları yapmak için sunulan devlet desteklerini alabilmeleri için proje fikir oluşturma, proje yazımı ve başvurusu, proje uygulama süreç yönetimi desteklerini sunarak kobilere fon kaynağı oluşturmaktadır.

projeDEM. Kamu Kuruluşları, Üniversite, teknoloji geliştirme ve organize sanayi bölgelerinin üretimin ve teknolojinin geliştirildiği noktalarda kurumların mevcut problemlerini, ihtiyaç duyduğu ürün ve hizmetleri, eğitim ve know-how ihtiyaçlarını kamu-sanayi üniversite işbirliği kapsamında oluşturularak İleri Teknoloji Eğitim ,Prototip Oluşturma Araştırma ve Geliştirme Merkezleri kurarak kalıcı, verimli , ticarileşebilen, sonuç odaklı ve sürdürülebilir çözümler üretmektedir. Teknoloji Transfer Ofisleri, Kuluçka Merkezleri, Hızlandırıcı Program Merkezleri, Teknokentlere yönelik kurulum ve yürütme çözümleri üretmektedir.

projeDEM. Girişimcilere, yönelik oluşturduğu merkezlerde eğitim, mentörlük, laboratuvar, psikolojik danışmanlık, teknik geziler, finansal hizmetler, mali müşavirlik, yatırımcı bulma, ofis ve altyapı kullanımı, fon/hibe kaynağı oluşturma, müşteri kanalları oluşturma gibi hizmetler vererek teknoloji tabanlı fikir sahibi olan girişimcilere destek sunmaktadır.

            

Kurulduğu günden itibaren projeDEM. oluşturduğu marka projeler ve çözümlerle, Türkiye’ nin kaliteli,güvenilir ve sürekli olan AR-GE/İş Geliştirme kuruluşu olma hedefinde ilerlemektedir.

bottom of page